Provided byVISAI logo
Sentiment Analysis

AI จำแนกอารมณ์จากข้อความ ในทิศทางเป็นบวก กลาง หรือลบ เพื่อพัฒนาระบบการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

เริ่มต้นใช้งานที่นี่
Sentiment Analysis วิเคราะห์อารมณ์
Let’s Try Demo
เอไอวิเคราะห์อารมณ์คืออะไร?
เอไอวิเคราะห์อารมณ์ (Sentiment Analysis) คือกระบวนการจำแนกอารมณ์จากข้อความ โดยแบ่งหมวดหมู่ของอารมณ์เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ อารมณ์เชิงบวก (Positive) อารมณ์เป็นกลาง (Neutral) และอารมณ์เชิงลบ (Negative) โมเดลดังกล่าวสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย โดยมากแล้วจะนำมาใช้กับการบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience Management) การติดตามสื่อสังคมออนไลน์ (Social Monitoring) การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback) และการฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า รวมถึงลูกจ้าง (Voice of the Customer or Employee)
เริ่มต้นใช้งานที่นี่
ตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งาน
line pattern primary
line pattern primary
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เอไอวิเคราะห์อารมณ์มีบทบาทอย่างมากในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งยังสามารถติดตามความเห็นของลูกค้าที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น อีเมล ระบบส่งข้อความ เว็บไซต์ การสื่อสารทางโทรศัพท์ และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความภักดีที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์และการพัฒนาระบบการจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้า

ตัวอย่างการใช้งานเอไอวิเคราะห์อารมณ์ในระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์

1. การบริหารจัดการการสนับสนุนลูกค้า

- การสนับสนุนลูกค้าแบบอัตโนมัติจากลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังเฝ้าติดตามความรู้สึกของลูกค้าในบทสนทนาทางช่องทางออนไลน์ แชต โทรศัพท์ และอีเมล จากนั้นนำลูกค้าดังกล่าวไปยังฝ่ายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหา

- เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการตอบสนองต่อปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

2. การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

- รับรู้ข้อมูลเชิงลึกจากความคิดเห็นของลูกค้าที่อยู่บนสื่อสังคมและช่องทางออนไลน์

- นำเอไอวิเคราะห์อารมณ์มาประยุกต์ใช้กับการรีวิวผลิตภัณฑ์ โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงแบบสำรวจความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยบริษัทด้านการพัฒนาการบริการลูกค้า ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ออกมาดีที่สุด และลดระยะเวลาทำงานของพนักงานจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าด้วยตนเอง

3. การฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า

- จัดประเภทและจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้าที่รวมรวมจากเว็บไซต์ แบบสำรวจ แชต คอลเซ็นเตอร์ อีเมล และอื่นๆ เพื่อที่จะระบุรูปแบบและค้นหาปัญหาที่ได้รับการพูดถึงบ่อยๆ โดยการใช้ความรู้สึกของลูกค้า

- รับฟังเสียงของลูกค้าและเรียนรู้วิธีในการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยสร้างประสบการณ์ของลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเสนอบริการพิเศษ หรือโปรโมชันให้แก่ลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ รวมถึงเสนอให้ของรางวัลแก่ลูกค้าที่พึงพอใจในแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อทำให้เกิดการพูดปากต่อปากถึงตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการ

line pattern primary
Pricing
No.Product
Credit / Training Time
Credit / Request
1AI Marketplace - Sentiment Analysis: Product Review- 0.04 Credit / 1000 Characters
2Customized AI - Sentiment Analysis10.00 Credit / 60 mins Free0.04 Credit / 1000 Characters Free
บริษัท วิสัย เอไอ จำกัด

สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เลขที่ 80 ซอย 4 ถนนลาดพร้าว ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

© 2023 AI Cloud Platform. All rights reserved.